O NAS

POMAGAMY DZIECIOM I SZKOLE

Wszystkie działania jakie podejmujmy skierowane są na jak najszersze spektrum pomocy społeczności szkolnej w jej działaniach. Dofinansowujemy wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki, wspieramy dzieci w trudnej sytuacji finansowej, doposażamy szkołę w pomoce dydaktyczne. Angażujemy się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły, wspomagamy działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Wspomagamy dzieci będące pod opieką Hospicjum. Propagujemy zdrowy styl życia współorganizując festiwal zdrowej żywności. Staramy się przygotowac naszą młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym współorganizując powiatowe Debaty Oksfordzkie. W obliczu tragedii, która od roku rozgrywa sie na Ukrainie zorganizowaliśmy i wysłaliśmy na front leki i materiały opatrunkowe. Pozyskaliśmy fundusze na organizację pomocy dla dzieci uchodżców  z Ukrainy. Zorganizowaliśmy kolonię podczas wakacji, opłaciiśmy roczny abonament obiadowy dla czworki dzieci oraz kurs języka angielskiego. Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne dla szkoły oraz wypsażyliśmy 2 pracownie w nowe krzesła i stoły.

Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska i na bieżąco staramy się sprostać oczekiwaniom.

NASZE GŁÓWNE CELE, DZIAŁANIA I PROJEKTY

Celem działania Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole Podstawowej imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w realizacji jej zadań statutowych oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Działalność Stowarzyszenia  skupia  się przed wszystkim na wspieraniu działalności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach oraz organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży – zapewniamy  dzieciom w czasie ferii  ciekawe formy spędzenia wolnego czasu. Jesteśmy współorganizatorami zbiórki surowców wtórnych, finansujemy nagrody dla uczestników różnorodnych konkursów organizowanych na terenie szkoły, gminy i powiatu. Współpracujemy z instytucjami i Stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta,  Przedszkolem Samorządowym, z OHP,  Radą Rodziców SP w Niepołomicach.

Najważniejsze działania i projekty podejmowane przez Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie:

Organizacja kiermaszów  świątecznych– dochód przeznaczony na dofinansowanie wycieczek i Zielonych Szkół dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoce dydaktyczne i doposażenie pracowni. 

Wynajem sal dydaktycznych i sali gimnastycznej ( z uzyskanych przychodów na bieżąco doposażano szkołę w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy).

Realizacja licznych projektów przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice w ramach dotacji.  Projekty dotyczą głównie organizacji ciekawych form spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji.

Realizacja projektów we współpracy z Hufcem Pracy, ostatni to: „Akademia bycia dorosłym” realizowany z dotacji Powiatu Wielickiego w ramach konkursu ofert. 

Zakup pomocy dydaktycznych: map, globusów, albumów, książek oraz wyposażenia pracowni lekcyjnych.

Wspieranie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej – dofinansowanie  wyjazdów na „Zielone szkoły” i wycieczki programowe.

Dofinansowanie wyjazdu uczniów z kółka plastycznego na plenery malarskie oraz szkoleń i konferencji dla nauczycieli.

Wspólnie z Radą rodziców finansujemy zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz  organizację  Dnia Dziecka i Sportu.

Organizujemy dla nauczycieli i pracowników Śniadania Wielkanocne oraz poczęstunek  na zakończenie roku szkolnego.

Doposażenie  szkoły – szafki ubraniowe, tablice białe suchościeralne do sal lekcyjnych, dyski SDD, laptopy,  projektory, słuchawki do komputerów, powerbanki.

Propagujemy zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe i wraz z Radą Rodziców kontynuujemy dystrybucję  wody mineralnej, która jest dostępna dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Dwukrotnie sfinansowaliśmy tygodniowy pobyt na rehabilitacje dziecka niepełnosprawnego.

Nasze Stowarzyszenie prezentuje się co roku na Święcie Organizacji Pozarządowych.

Podejmujemy współpracę i innym Stowarzyszeniami, Samorządowym Przedszkolem, Akademią Karate, Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, Szkolną Świetlicą.

Wspieramy twórczych nauczycieli dofinansowując im warsztaty i szkolenia wyjazdowe.

Projekty zrealizowane przy współfinansowaniu przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki, organizacje międzynarodowe, Powiat Wielicki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Projekt wymiany międzynarodowej organizowany przez francuską organizację Familles Rurales. „Młodzi w Europie”-

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Wspólna radość, wspólne troski” – niepełnosprawni uczestnicy mieli zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia, zajęcia na basenie

Projekty dofinansowywane przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice: „Podróż przez kontynenty”, „Magia teatru”,  „Alchemia- chemia i fizyka dla najmłodszych”, „Młodzi odkrywcy”, ”Wielki mały artysta”, „Podróż po Europie”,  „Zabawa przez sztukę”,  „Spotkanie ze  sztuką”,  „Odkryjmy świat na nowo – zabawy naszych dziadków”, „Ferie na sportowo- bezpiecznie i zdrowo”, „Historia inaczej – noc w szkole”,  „Średniowieczne Jarmarki”, „Poznajmy ciekawe zawody”, „Mali biznesmeni”, „Spotkania z Coolturą”

Projekty dofinansowywane przez Powiat Wielicki przy współpracy z Hufcem Pracy: „Sztuka na co dzień „Stop agresji”, „Zdrowie to podstawa”, „Scena życia”, „Akademia bycia dorosłym”