Nasze projekty

Projekty dofinansowywane przez Powiat Wielicki przy współpracy z Hufcem Pracy: „Sztuka na co dzień „Stop agresji”, „Zdrowie to podstawa”, „Scena życia”, „Akademia bycia dorosłym”

Projekty dofinansowywane przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice: „Podróż przez kontynenty”, „Magia teatru”,  „Alchemia- chemia i fizyka dla najmłodszych”, „Młodzi odkrywcy”, ”Wielki mały artysta”, „Podróż po Europie”,  „Zabawa przez sztukę”,  „Spotkanie ze  sztuką”,  „Odkryjmy świat na nowo – zabawy naszych dziadków”, „Ferie na sportowo- bezpiecznie i zdrowo”, „Historia inaczej – noc w szkole”,  „Średniowieczne Jarmarki”, „Poznajmy ciekawe zawody”, „Mali biznesmeni”, „Spotkania z Coolturą”

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Wspólna radość, wspólne troski” – niepełnosprawni uczestnicy mieli zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia, zajęcia na basenie

Projekt wymiany międzynarodowej organizowany przez francuską organizację Familles Rurales – „Młodzi w Europie”

Projekty zrealizowane przy współfinansowaniu przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki, organizacje międzynarodowe, Powiat Wielicki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Wspieramy twórczych nauczycieli dofinansowując im warsztaty i szkolenia wyjazdowe.

Podejmujemy współpracę i innym Stowarzyszeniami, Samorządowym Przedszkolem, Akademią Karate, Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, Szkolną Świetlicą.

Dwukrotnie sfinansowaliśmy tygodniowy pobyt na rehabilitacje dziecka niepełnosprawnego.

Propagujemy zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe i wraz z Radą Rodziców kontynuujemy dystrybucję  wody mineralnej, która jest dostępna dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Doposażenie  szkoły – szafki ubraniowe, tablice białe suchościeralne do sal lekcyjnych, dyski SDD, laptopy,  projektory, słuchawki do komputerów, powerbanki.

Organizujemy dla nauczycieli i pracowników Śniadania Wielkanocne oraz poczęstunek  na zakończenie roku szkolnego

Wspólnie z Radą rodziców finansujemy zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz  organizację  Dnia Dziecka i Sportu.

Dofinansowanie wyjazdu uczniów z kółka plastycznego na plenery malarskie oraz szkoleń i konferencji dla nauczycieli.

Wspieranie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej – dofinansowanie  wyjazdów na „Zielone szkoły” i wycieczki programowe.

Zakup pomocy dydaktycznych: map, globusów, albumów, książek oraz wyposażenia pracowni lekcyjnych.

Realizacja projektów we współpracy z Hufcem Pracy, ostatni to: „Akademia bycia dorosłym” realizowany z dotacji Powiatu Wielickiego w ramach konkursu ofert. 

Realizacja licznych projektów przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice w ramach dotacji.  Projekty dotyczą głównie organizacji ciekawych form spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji.

Wynajem sal dydaktycznych i sali gimnastycznej ( z uzyskanych przychodów na bieżąco doposażano szkołę w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy).

Organizacja kiermaszów  świątecznych – dochód przeznaczony na dofinansowanie wycieczek i Zielonych Szkół dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoce dydaktyczne i doposażenie pracowni.